• Hình ảnh 6
  • Hình ảnh 5
  • Hình ảnh 4
  • Hình ảnh 3
  • Hình ảnh 2
  • Hình ảnh 1

Khoa Cận Lâm Sàng

Xét nghiệm AFP là gì và có ý nghĩa...

Trong cơ thể con người có một lượng rất nhỏ nồng độ AFP...

© Copyright 2016. Bản quyền thuộc phòng khám Kiều Linh

Thiết kế bởi Tính Thành