• Hình ảnh 6
  • Hình ảnh 5
  • Hình ảnh 4
  • Hình ảnh 3
  • Hình ảnh 2
  • Hình ảnh 1

Chuẩn đoán hình ảnh

SIÊU ÂM KHỚP CỔ CHÂN BÀN CHÂN

KỸ THUẬT  Đầu dò thẳng 7,5 – 12 MHz là lựa chọn tốt nhất để siêu âm...

SIÊU ÂM KHỚP CỔ CHÂN BÀN CHÂN

KỸ THUẬT  Đầu dò thẳng 7,5 – 12 MHz là lựa chọn tốt nhất để siêu âm...

© Copyright 2016. Bản quyền thuộc phòng khám Kiều Linh

Thiết kế bởi Tính Thành